små barn kommer att ljuga för att förhindra en moralisk överträdelse

barn tror att det är fel att berätta lögner, men de är villiga att ljuga prosocialt för att följa sociala normer och för att skydda en lyssnares känslor. Det är emellertid inte klart om barn kommer att ligga instrumentellt för att ingripa på uppdrag av en tredje part när en moralisk överträdelse sannolikt kommer att inträffa. I tre studier (N = 270) undersökte vi förhållandena under vilka 5 – till 8-åringar skulle berätta en “interventionell lögn” för att feldirigera ett barn som sökte ett annat barn i en park. I studie 1 ljög äldre barn mer när sökaren tänkte stjäla en leksak från ett annat barn än när sökaren tänkte ge kakor till barnet. I studie 2 hölls överträdelsen (stjälningen) konstant, men skadan för offret betonades eller avfärdades. Barn i alla åldrar var mer benägna att ljuga för att förhindra stöld när skada betonades. I studie 3, skada offret hölls konstant och handlingen att ta beskrevs som antingen stöld eller en positiv åtgärd. Barn i alla åldrar var mer benägna att ljuga när överträdelsen betonades. Vi drar slutsatsen att barn vid 5 års ålder kan ljuga för att förhindra en moralisk överträdelse men att detta sannolikt kommer att inträffa när både överträdelsen och skadan för offret är framträdande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.