online astrologi

karriär Astrologi : Bhrigu säger att Månen i 3: e Bhava kan göra en olycklig. Den infödda kan drabbas av förlust av pengar genom böter eller straff vid 24 års ålder. Narayan Bhattand Jeevannath Jha säger att Månen i 3: e Bhava gör att man tjänar pengar genom egen styrka eller ansträngningar.
prognoser från månen i 3: e huset
människor som längtar efter att få sin framtid prognostiserad har rätt att få astrologiprognoser från närvaro av månen i sitt horoskop. Astrologi förutsägelser baserade på månen placering ger en god inblick i hur den infödda individen utvecklar sin framtid i livet och karriär. Speciellt Månen i 3: e huset är en stellar inflytande att veta bättre astrologi baserad förutsägelse.

Månen i 3: e huset är av den relevanta att veta eftersom den styr en liknande egenskap av dess inflytande på infödda. Eftersom det är av djupt känslomässigt djup är den infödda tyst bräcklig i sin kärna med vinst av mer Brist på individens inre styrka. Månen är en himmelsk mjuk närvaro samtidigt som seriös inställning med livet tillsammans med en fantastisk och fantasifull blandning. Det skulle ge en mycket längre livstid. Native har Månen i 3: e huset skulle inte vara mycket starkare från kärnan inte heller skulle de bära tapperhet från allmänna Planet placeringar.
dessa individer tar inte förhastade beslut och tar aldrig risker i livet eftersom de inte är tillräckligt starka för att slåss. Medan å andra sidan är dessa individer med Månen i 3: e huset förmodligen födda med omättlig nyfikenhet att lära sig olika saker som de kan få bättre lärande med särskilt engagemang av historia och arkeologi ämnen. Dessa individer saknar sinnesstabilitet med enkla mottagningar av världens inflytande för vilka de ofta skulle behöva förändras med omgivningen och förbli oförmögna att stå med en sak i slutändan.
den infödda med Månen i 3: e huset är bra kommunikatör även om de uttrycker sin mest känslomässiga del av ord som inte är bra ibland. Det är också en av de charmiga och vackra del som inducerar många en djup relation. Denna placering av månen i 3: e huset vid sidan av placeringen av Mars och Venus i 9: e och 11: e hus respektive medför verkligt positiva effekter, medan malefic inflytande ännu skulle återvända förlust av rikedom till period av malefic planet 9: e huset.
individer i placering till månen skulle behöva tjäna andra människor med mjölk och vatten för att förbättra månens position att dyrka gudinnan Durga samt mata små tjejer med mat och godis. Donationer av saker till månen som silver eller ris efter flickbarnfödsel med donationer av saker som vete och jaggery efter pojkbarnfödsel skulle betyda mest för infödda. Dessutom måste individen se till att inte använda sin dotters rikedom, eftersom detta är ett säkert malefic och dåligt inflytande senare för honom eller henne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.