Mike ChangNet Worth

Mike Chang biografi

Dr.Mike F. Chang Ph. D. fungerar som styrelseordförande, Verkställande direktör för företaget. Dr. Chang har lång erfarenhet av både teknikutveckling och affärsverksamhet inom krafthalvledarindustrin. Innan vi etablerade vårt företag fungerade Dr. Chang som verkställande direktör på Siliconix Incorporated, ett dotterbolag till Vishay Intertechnology Inc., en global tillverkare och leverantör av diskreta och andra krafthalvledare, eller Siliconix, från 1998 till 2000. Dr. Chang hade också olika ledande befattningar på Siliconix från 1987 till 1998. Tidigare i sin karriär fokuserade Dr. Chang på produktforskning och utveckling i olika ledande befattningar på General Electric Company från 1974 till 1987. Dr. Chang fick sin Bs i elektroteknik från National Cheng Kung University, Taiwan, och MS och Ph.D. i elektroteknik från University of Missouri. Dr. Changs omfattande tekniska expertis och affärserfarenheter inom krafthalvledarindustrin och hans kunskap om vår dagliga verksamhet och strategiska initiativ ger vår styrelse värdefulla insikter och fördjupad förståelse för vårt företag.

Vad är lönen för Mike Chang?

som styrelseordförande och Verkställande direktör för Alpha & Omega Semiconductor Ltd, Den totala ersättningen för Mike Chang på Alpha & Omega Semiconductor Ltd är $1,500,350. Det finns inga chefer på Alpha & Omega Semiconductor Ltd får betalt mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.