Månen i 11: e huset

Senast uppdaterad den 12 April 2020 klockan 01:51

Månen i det 11: e huset förenas med energierna från Vattumannen och dess härskare Saturnus. Elfte huset återspeglar Aquarius aspirerande natur. Vattumannens energier riktas mot kärlek till mänskligheten och skapar en positiv inverkan i världen genom att vara ödmjukt involverad i stora samhällen, nätverk, och umgås.

det 11: e huset avser (med betydelse) Jupiter. Jupiter ömsesidigt med det 11: e huset betyder rikliga vinster av rikedom.

Läs mer om månen och det 11: e huset i astrologi.

det är viktigt att notera att den positiva placeringen av Jupiter och den 11: e husherren har en viktig roll för att förstärka de gynnsamma effekterna eller spara från negativa resultat av månen i det 11: e huset. Dessutom, majoriteten av resultaten bestäms också av stjärntecknet där månen bor i det 11: e huset.

utöver det är det mycket viktigt att analysera de ytterligare resultaten med avseende på månens fas i detta hus. Vaxning och fullmåne är lovande och främjar positiva biverkningar medan avtagande och dark Moon gör exakt motsatsen.

resultat av månen i 11th House

charmig & medkännande

Månen i 11th House of growth ökar betydelsen av månen som förstärker den vårdande, kärleksfulla och medkännande naturen hos den infödda med denna kombination. På samma sätt välsignar kombinationen med karisma och fysisk attraktivitet.

blivande tänkesätt

placeringen av månen (sinne) i den 11: e huset ger en mycket ambitiös och blivande tänkesätt. Dessutom, med denna position, kommer man att vara väl lärd och exceptionellt klok.

med det sagt, välsignar denna kombination med rikliga vinster med mindre mängd kamp och ansträngning. Dessutom förstärks de positiva resultaten av denna kombination när månen växer, är Full och i sitt gynnsamma tecken.

om 11th house lord är välplacerad i sitt gynnsamma tecken enligt födelsetabellen, kommer det att ge tillgång till rikliga förmögenhetsvinster medan dåligt placerade 11th lord indikerar mycket kamp för att få vinst.

Out-of-the-Box tänkare

den 11: e huset avser ödmjuk Aquarius, vilket innebär en vetenskaplig och bred tänkesätt. Placeringen av månen i det betraktade huset indikerar en stor ut ur lådan tänkande förmågor med vilken den infödda kan producera olika unika och innovativa ideer som gynnar hela samhället. Dessutom gör denna kombination ett särskilt ödmjukt (11th house) och medkännande (Moon) mot samhället.

Månen i 11: e huset indikerar lika motståndskraftigt mot begränsningar och gränser (frihetsälskande) vilket indikerar mycket oberoende natur och stora entreprenörsförmågor.

alternativt, om månen är avtagande, mörk, dåligt placerad eller påverkad av malefic eller ovänliga planeter, indikerar det kamp och misslyckanden i satsningar. Om 11th lord är välplacerad, erbjuder den stöd till den skadade månen och möjliggör framgång efter en viss kamp i livet.

Expansion av sinnet

Månen i eget tecken Cancer i detta hus bildar en 11th house lord i 11th house kombination som är mycket gynnsam för vinster adn uppfyllandet av ambitioner.

dessutom är det 11: e huset huset för gradvis tillväxt och import som kallas Upachaya Bhava enligt siderisk vedisk astrologi.

samtidigt reflekterar månen sinnet vilket innebär att deras tankesätt ständigt expanderar vilket är till hjälp för att manifestera ideer till en fruktbar verklighet.

de kommer att utnyttja sin starka känslomässiga intelligens för att generera ideer effektivt vilket kraftigt ökar chanserna att bli välmående.

Famous

Månen i 11: e huset, om välplacerad, välsignar med gott erkännande som gör en härlig och berömd i specifikt område eller samhälle. Adeln, ambitionen, blygsamheten och modet som Månen i det 11: e expansionshuset (Upachaya) ger lockar många anhängare och beundrare som är angelägna om att lära av och följa de infödda stegen med den övervägda kombinationen.

god vän cirkel

Månen i 11: e huset välsignar med uppriktiga och pålitliga vänner som alltid är villiga att hjälpa infödda med denna kombination i tid av behov. Dessutom, den betraktade kombinationen indikerar också vänner av auktoritativa positioner som Moon i 11: e huset direkt aspekter 5: e House of authority.

månens engagemang med det 11: e huset förbinder också individen med denna kombination med många likasinnade människor med vilka stora projekt initieras.

förutom det, som det 11: e huset styr stora nätverk av människor eller samhällen, indikerar Moon i detta hus att vara förtjust i inblandade i stora orsaker. Människor med denna kombination älskar att vara involverade i stora projekt och samhällen där de arbetar för ett större syfte. Faktum är att deras sinnesfrid stöds av att umgås och arbeta med stora grupper av människor.

lyckliga barn

Månen i den 11: e huset aspekter den 5: e hus avkomma. Följaktligen välsignar stark (vaxning, Full) och välplacerad (i egen eller tecken på sin upphöjelse) Månen i det 11: e huset med kloka och lyckliga barn från vilka mycket lycka indikeras.

Mor

Månen i det 11: e huset indikerar en ambitiös, aspirerande, motiverad, Aktiv, Glad, Vänlig, sällskaplig och ödmjuk natur hos modern.

Dessutom, eftersom det 11: e huset är det 8: e huset (livslängd) från det 4: e huset (mor), ökar den gynnsamma placeringen av månen i det betraktade huset moderns livslängd.

klassisk Tolkning

Bhrigu Sutras

enligt Bhrigu Sutram har denna kombination (om den är välformad) förmågan att välsigna de infödda med rikliga förmögenhetsvinster utan att tvinga dem att arbeta hårt.

dessutom, om månen i detta hus stöds av en naturlig välgörande planet (Venus, Jupiter, Merkurius) genom konjunktion eller inkommande aspekt ray, det förlänger gynnsamma resultat.

till exempel, om Venus förenar Månen i det här huset, ger det lyxiga transportmedel till infödda. Det beror på att Venus är den naturliga betydelsen av fordon och andra transportmedel.

tillbaka i gamla tider betraktades hästar och vagnar som Venusiska transportmedel.

om månen också är stark genom att vara i gynnsamt tecken eller vaxning/full, gör den infödda med denna kombination mycket lycklig, mycket intelligent och humanistisk. Det vill säga de kommer att bidra till en bättre värld genom att vara involverade i olika organisationer där de kan hjälpa eller skydda andra.

Månen i det 11: e huset kastar direkt aspekt på det 5: e huset av intelligens och avkomma.

därav, det nämns också att sådana infödda är väl lärda och känslomässigt intelligenta, de är också välsignade med smarta, väluppfostrade, och hjälpsamma barn.

alternativt, om den 11: e husherren är svag eller dåligt placerad, blir den infödda girig och drabbas av mycket utgifter för sina vinster. Det beror på att det 11: e huset handlar om vinster och om den 11: e husherren är svag, orsakar det skador på den goda effekten os välplacerade Månen i det 11: e huset. Det är skador på vinster som tjänas med hård ansträngning.

Brihat Jataka

enligt denna klassiska källa har människor med denna kombination kapacitet att bli firade. Det vill säga de förvärvar mycket berömmelse och erkännande.

denna effekt tillhandahålls av de allmänna betydelserna av det 11: e huset för samhällen, stora nätverk, vänner, kändisar, fester etc.

följaktligen belyser en välplacerad måne i detta hus de infödda i deras samhälle som naturligtvis lockar erkännande. Med det sagt, de blir attraktiva med sina prisvärda karaktärsdrag, ljus intelligens, och humant sätt att tänka.

Phaladeepika

i denna klassiska källa listas alla gynnsamma resultat av en välplacerad måne, precis som i tidigare skrifter.

utöver det anges att sådana infödda är privilegierade att ha underordnade/anställda som arbetar för dem.

lagkamrater, anställda, underordnade, etc är betydelsen av den 6: e huset. Anledningen till att dessa ämnen är relaterade till den 11: e husmånen är att det 11: e huset är kraftverket eller Bhavat Bhavam i det 6: e huset.

med andra ord är den 6: e från 6: e huset det 11: e huset. Följaktligen ger en välplacerad måne i detta hus hjärtliga relationer med anställda. Utöver det behandlar de dem medkännande och respektfullt vilket ger mycket stöd till infödda av sina underordnade.

i Saravali nämns alla liknande resultat.

Chamatkara Chintamani

i denna klassiska källa nämns att sådana infödda stöds av myndigheter och tjänstemän.

det vill säga, sådana infödda är betrodda och beundrade av tjänstemän som är motiverade att finansiera dessa infödda för att manifestera de infödda stora ideerna i verkligheten.

det nämns också att denna kombination ger njutning av det goda företaget av motsatt kön.

men som bhavat Bhavam-anslutningen med 6: e huset måste sådana infödda sätta hårt arbete och ständigt utvecklas för att hålla jämna steg med de snabbt förbättrade nätverkssystemen (inte bara digitala) och blomstra.

med andra ord återspeglar denna kombination många misslyckanden innan de lyckas. Övernattning framgång är möjlig endast när månen är i sin egen eller upphöjelse tecken i detta hus.

Upptäck Månen i olika stjärntecken för mer djupgående resultat.

visste du att dessa nämnda effekter manifesterar sig i specifika perioder?

 • specifika perioder när resultaten av planeter manifesterar sig fullständigt
 • värdigheter av planeter med femfaldigt bord
 • detaljerad analys av planetariska huvud-och delperioder tiotals år framåt
 • Månadsanalys av 5 nästa år
 • Special Panchang eller Sun-Moon Yoga Analysis
 • din Nakshatra och pada tolkning
 • alla divisionsdiagram
 • matematiska planetstyrkor
 • speciella lal kitab-tolkningar
 • många allmänna detaljerade förutsägelser
 • lyckliga ädelstenar
 • och mycket mer i en 200 + sidig rapport.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.