Livedoid dermatit

Livedoid dermatit är en iatrogen kutan reaktion som inträffar omedelbart efter en läkemedelsinjektion. Det presenterar som en omedelbar, extrem smärta runt injektionsstället, med överliggande hud som snabbt blir erytematös, violaceous eller blancherad (“ischemisk pallor”):124 och ibland med retikulärt mönster. Reaktionen leder så småningom till varierande grader av nekros i huden och underliggande vävnad. Såret läker så småningom, men kan leda till atrofisk, disfiguring ärrbildning.

Livedoid dermatit

andra namn

Embolia cutis medicamentosa, Nicolau syndrom

rödhet och svullnad i en fot orsakad av livedoid dermatit.png

Fötter som påverkas av livedoiddermatit

specialitet

dermatologi

reaktionen är associerad med en rad både injektionsställen och läkemedel. Det rapporterades först av Freudenthal 1924 efter en injektion av vismutsalter för syfilis. Även om initiala rapporter följde intramuskulära injektioner har reaktionen sedan dess också rapporterats efter subkutana, intravenösa och intraartikulära injektioner. Livedoid dermatit har rapporterats förekomma med många olika läkemedelsinjektioner, inklusive: penicilliner, lokalbedövningsmedel (t.ex. lidokain), vacciner (t. ex. Dtap), kortikosteroider, NSAID och mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.