gemensam moral och moralisk reform

tanken om moralisk reform kräver att moral är mer än en beskrivning av vad människor värderar, för det måste finnas någon åtgärd för att bedöma framsteg. Annars är någon förändring inte reform, utan bara skillnad. Därför diskuterar jag moralisk reform i förhållande till två normativa tillvägagångssätt för gemensam moral, som jag skiljer som den grundläggande och den pragmatiska. En grundläggande inställning till gemensam moral (t. ex., Bernard Gerts) föreslår att det inte finns någon reform av moral utan av övertygelser, värderingar, seder och praxis för att överensstämma med en oföränderlig, grundläggande moral. Om det emellertid fanns en översyn i grunden (t.ex. i rationalitet), skulle reformering i moralen själv vara möjlig. Å andra sidan är den gemensamma moralen i förhållande till människans blomstrande, och dess rättfärdigande består i dess effektivitet för att främja blomstrande. Moralen är beroende av vad som faktiskt främjar människans blomstrande och kan därför reformeras. Ett pragmatiskt tillvägagångssätt, som verkar mer öppet för möjligheten till moralisk reform, skulle dock behöva en mer robust redogörelse för normer genom vilka reformen mäts.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.