den sneda effekten beror på uppfattad, snarare än fysisk, orientering och riktning

observatörer kan bättre diskriminera orientering eller riktning nära kardinalaxlarna än nära en sned axel. Vi undersökte om denna välkända sneda effekt bestäms av stimulansens fysiska eller upplevda axel. Med hjälp av den samtidiga lutningsillusionen genererade vi perceptuellt olika orienteringar för samma inre (mål) galler genom att kontrastera det med olika orienterade yttre galler. Ämnen jämförde målorienteringen med en uppsättning referensorienteringar. Om orienteringsdiskriminerbarhet bestämdes av de fysiska orienteringarna skulle de psykometriska kurvorna för samma målgaller vara identiska. Istället producerade alla ämnen brantare kurvor när de uppfattade målgaller nära vertikalt i motsats till mer snett. Detta resultat av orienteringsdiskriminering bekräftades genom att använda anpassningsgenererad tilt aftereffect för att manipulera den upplevda orienteringen av en given fysisk orientering. Dessutom fick vi samma resultat i riktningsdiskriminering genom att använda rörelseavstötning för att ändra den upplevda riktningen för en given fysisk riktning. Vi drar slutsatsen att när den upplevda orienteringen eller riktningen skiljer sig från den fysiska orienteringen eller riktningen beror den sneda effekten på upplevd, snarare än fysisk, orientering eller riktning. Slutligen, som en biprodukt av studien, fann vi att rörelseavstötningen runt den vertikala riktningen är mycket starkare när den inducerande riktningen är mer medurs till testriktningen än när den är mer moturs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.