föreläsning 14: Sidtabeller

enkel nivå sidtabell hierarkisk sidtabell inverterad / hashed personsökning HW stöd för personsökning / TLB segmentering single level page Table i slutet av förra föreläsningen introducerade vi begreppet personsökning: dela upp ett stort virtuellt adressutrymme i många små sidor, som […]