nagłówek

ścieżki do jakości™ Paths to QUALITY™ – system oceny i poprawy jakości opieki nad dziećmi w Indianie badania pokazują, że wysokiej jakości programy wczesnego dzieciństwa przygotowują dzieci do przyszłych sukcesów w szkole, pracy i życiu. Od urodzenia do 5 roku […]

Passage Jouffroy

Passage Jouffroy został zbudowany w 1845 roku wzdłuż linii Passage des Panoramas, aby wykorzystać popularność tego ostatniego. W celu jego zarządzania utworzono prywatną firmę, na czele której stał Hrabia Félix de Jouffroy-Gonsans (1791-1863), który nadał nazwę passage, oraz Verdeau, który […]

zastosowanie nu Flow do okładzin rur

wykładziny nu flow zostały zaprojektowane do utrzymywania lub przywracania przepływu cieczy w rurociągach. Stanowi ważną barierę między ściankami rur a cieczą. Zatrzymuje wycieki, wypełnia szczeliny i zamyka otwory w rurociągach. Jest instalowany przy użyciu skutecznego procesu powlekania wnętrza rur ocynkowanych […]

Paradoks planktonu

paradoks planktonu wynika ze zderzenia obserwowanej różnorodności planktonu z konkurencyjną zasadą wykluczenia, znaną również jako prawo Gause ‘ a, która mówi, że gdy dwa gatunki konkurują o ten sam zasób, ostatecznie tylko jeden będzie trwał, a drugi zostanie doprowadzony do […]