Wat zijn onderwijsmachines

Wat zijn Onderwijsmachines en adaptief leren

Onderwijsmachine is een apparaat dat een reeks problemen presenteert en studenten onmiddellijk “beloning” of versterking biedt wanneer zij de juiste antwoorden geven op de gestelde vragen (Holland, 1960). De eerste onderwijsmachine werd uitgevonden door Pressey in 1925. Het was een apparaat dat een enkele vraag stelde aan de student. Als de student het antwoord Weet, gaat hij naar de volgende vraag. Zo niet, dan werd de vraag opnieuw op het scherm gepresenteerd totdat hij het juiste antwoord vond. Deze machine liet de leerlingen toe om op hun eigen tempo door te gaan (Skinner, 1958) en registreerde hun voortgang (Seattler, 1990). Hoewel deze machine is ontworpen voor het onderwijs, is hij ontwikkeld tegen een achtergrond van psychologische theorie (Skinner, 1958). Het belangrijkste nadeel van deze machine was dat het tegen de psychologische theorie was. Hoewel hij begreep dat studenten een ander tempo hadden, deed hij niets om het te veranderen. Zijn apparaat is ontworpen om het niet te vergeten. Ze testten apparaat, ze moeten worden gebruikt nadat de enige hoeveelheid van het leren was genomen uit ergens. (Skinner, 1958).

hulp krijgen met je Essay

als je hulp nodig hebt bij het schrijven van je essay, dan is onze professionele essay writing service er om je te helpen!

meer weten

de populariteit van onderwijsmachines werd vergroot met de geprogrammeerde instructiebeweging voorgesteld door Skinner (saettler, 1990). Op basis van zijn experimenten uitgevoerd in laboratorium met dieren, Skinner propageerde een idee dat “door het regelen van de juiste eventualiteiten van versterking, specifieke vormen van gedrag kan worden opgezet en onder de controle van specifieke klassen van stimuli” (Skinner, 1958).de versterking moet echter onmiddellijk aan de studenten worden gegeven. Omdat de vertraging tussen de reactie en versterking van een paar seconden de effectiviteit van de versterking vermindert. Bovendien elimineert het de ongewenste vormen van reacties die succesvol zouden zijn bij het verkrijgen van het juiste antwoord (Holland, 1960). Het was moeilijk voor de leraar om versterking te geven net nadat de juiste antwoorden waren gegeven. Er waren dus machines nodig om de leraren te helpen. Deze machine is een poging om het soort gedragscontrole te verkrijgen dat in het laboratorium mogelijk is gebleken (Holland, 1960).

Skinner beschrijft de leermachine waarin de volgende leerprincipes zijn opgenomen;

 • praktijk van de juiste antwoorden,
 • kennis van resultaten en versterking van het juiste antwoord,
 • minumum vertraging van versterking,
 • opeenvolgende kleine stappen met hints (McKeachie, 1974)

Onderwijsmachines brachten voordelen voor de onderwijsomgeving. In de eerste plaats bood het studenten de mogelijkheid om in hun eigen tempo te studeren (Skinner, 1958).Volgens Skinner (1960) inspireerde het de studenten en gaf het een hoge mate van competentie en vertrouwen. de studenten kregen knoppen in termen van “raden”, “misschien”, “zeker” dus door op die knoppen te drukken na het geven van de antwoorden, schatten ze hun niveau van vertrouwen. Door deze methode leerden ze hun vertrouwen te evalueren en een nuttige strategie aan te nemen. Ten derde waren de studenten, in tegenstelling tot andere media zoals tv, actief terwijl ze tijdens hun leerproces gebruik maakten van een onderwijsmachine (Skinner, 1960). Het was zo ‘ n soort privé-leraar die leerlingen alert en hield hen bezig tijdens het leerproces (Skinner, 1958). Omdat het gaf onmiddellijke feedback, konden de studenten zien waar ze stonden zonder te wachten op een uur test of eindexamen. Tot slot boden onderwijsmachines leerkrachten de mogelijkheid om de reacties van de leerlingen te analyseren. Hierdoor zien ze wat leerlingen item by item begrijpen (Skinner, 1960)

Onderwijsmachines brachten ook een aantal nadelen met zich mee voor de onderwijsomgeving. Ten eerste waren ze lastig en slecht ontworpen (McKeachie, 1974). Ze werden ontworpen in frames die alle studenten in lineaire volgorde moesten doorlopen. (Seattler, 1990). De machine is zo ontworpen dat de door de instructeur geïdentificeerde stappen door de leerlingen in een voorgeschreven volgorde werden genomen (Skinner, 1958). En men ging ervan uit dat Voor de mens alleen maar gelijk hebben de voldoende versterking is (Holland, 1960). De machine motiveerde de studenten niet om verder te studeren. Onderwijsmachines vergrendeld zodat noch de studenten het juiste antwoord zien totdat hij correct reageerde of zijn antwoord veranderde nadat hij het juiste antwoord zag (Calvijn, 1969). Om al deze redenen vonden de meeste studenten de onderwijsmachine saai en vernielden ze hun machine. Bovendien werd gezien dat sommige van de studenten niet in staat waren om te slagen voor de tests na het succesvol afronden van het programma (Seattler, 1990). Voor de kant van de leraar waren de meeste onderwijsmachines niet gemakkelijk draagbaar en vereisten ze onderhoud (Calvin, 1969). Moeilijk om programma ‘ s voor te bereiden, ze zijn tijdrovend dus, leraar moet duidelijk zijn wat ze willen leren aan het begin van het programma voorbereiding (Skinner, 1960).

als gevolg van deze problemen nam eind jaren zestig de populariteit van onderwijsmachines af. Ondanks de problemen hadden onderwijsmachines een grote bijdrage in de onderwijsomgeving. Het bracht de vroege ideeën van het individualiseren van het onderricht nieuw leven in. Bovendien, het bevorderde de groei van sounder technologie in de ontwikkeling f educatieve programma ‘s en beà nvloed aantal programma’ s in de jaren 1960, 1970. Ten slotte bevorderde het computerondersteunde instructie en systeembenadering van instructie (Saettler, 1990).

adaptief leren is een gebruik van technologie om de leerlingen te helpen in hun leerproces (Francois, 2011). Het biedt inhoud en diensten om te voldoen aan individuele of groepsleerbehoeften met verbeterde leerprestaties en-efficiëntie (Martine, 2003). Aanpassingsvermogen in het leren is een zeer belangrijke kwestie geworden op onderwijsgebied. Zoals gezegd door Nguen en Do, leeromgeving is complexe structuur die veel studenten die verschillende kenmerken heeft omvat. Ze zijn fysiek en mentaal verschillend, dus hun voorkeuren zijn verschillend. Aanpassing in de onderwijsomgeving is dus noodzakelijk (Nguyen & Do, 2008).

dankzij de technologie is de adaptieve leeromgeving efficiënter en effectiever geworden. Vooral de ontwikkeling in computerhardware en-software maakt het mogelijk om dit soort adaptieve omgevingen te creëren. Deze geautomatiseerde leeromgevingen maken onmiddellijke feedback en aanpassing aan de leercurven van studenten mogelijk. Deze programma ‘ s tempo vloeken met behulp van geavanceerde tracking van de ontwikkeling van vaardigheden, directe feedback, en help-niveaus op basis van beheersing van concepten door het verstrekken van game-achtige interface. (verilen makaleeee)

het voordeel van een adaptieve leeromgeving heeft de opvoeders de aandacht getrokken. Vooral E-learning beroepen hebben hun aandacht besteed aan adaptief leren en creëerde adaptieve e-learning omgevingen. Een adaptieve e-learning-omgeving is een interactief systeem dat elearning-inhoud, pedagogische modellen en interacties tussen deelnemers aan de omgeving personaliseert en aanpast om te voldoen aan de individuele behoeften en voorkeuren van gebruikers als en wanneer deze zich voordoen(Stoyanov & Kirschner, 2004 ). Er zijn veel factoren die bijdragen aan de populariteit van adaptieve e-learning; de diversiteit in de toegangsmedia en modaliteiten die men vandaag effectief kan gebruiken om toegang te krijgen tot, te manipuleren, of samen te werken aan, educatieve inhoud of leeractiviteiten, naast een diversiteit in de context van het gebruik van dergelijke technologieën, de verwachte verspreiding van vrije educatieve inhoud. (Paramythis, Loidl-Reisinger, tarihi bul)

er is een gebrek aan onderzoek naar adaptief leren. Maar volgens ………… er zijn veel mogelijkheden die omgeving biedt zowel studenten en docenten. Ze zijn goedkoop en kunnen zowel online of gemengde vorm worden gegeven. De volgorde van instructie wordt bepaald door de studenten niet instructeur. Iedereen heeft verschillende ervaring, zodat hun kennis en behoeften verschillend zijn

 • vooral grote klassen voorkomen dat instructeurs veel afwijken van de syllabus.
 • Pas de cursus aan de student aan
 • presenteer elk onderwerp, een reeks vaardigheden en bouwsteenconcepten.
 • animatie, video’ s, interactieve diagrammen en andere webgebaseerde functies ingevoerd terwijl ze nodig waren.
 • interactieve tutor help leerlingen om elke vaardigheid onder de knie te krijgen, korte quizzen te geven, ze te scoren en extra hulp aan te bieden.
 • Software past aan, houdt de leerlingen persoonlijk profiel.
 • studenten bewegen niet totdat ze vaardigheid hebben ontwikkeld.
 • de instructeur bepaalt het vaardigheidsniveau.
 • gewicht instructeur het materiaal
 • instructeurs werden geïnformeerd over het proces van de leerlingen.
 • motivatie verhogen
 • Game like environment informeert wat er nog te doen valt en motiveert dus om door te gaan.
 • onderzoek toont aan dat studenten de cursus korter hebben afgerond, beter presteren

Cons:

 • er zijn weinig studies uitgevoerd om de resultaten te beoordelen
 • onderzoeksproblemen: de effectiviteit van deze programma ‘ s wordt niet afzonderlijk uitgevoerd
 • onderzoekers onderzoeken de effecten van een veelzijdig milieu, niet isoleren één element.

zijn onderwijsmachines en adaptief leren soortgelijke of verschillende dingen?

Onderwijsmachines en adaptief leren zijn verschillende dingen, hoewel ze overeenkomsten vertonen. In de eerste plaats zijn beide bedoeld om studenten te helpen in hun leerproces. Bovendien erkennen ze dat studenten een ander tempo hebben en dat het moeilijk was om de traditionele klaslokaalomgeving aan te passen aan het tempo van alle studenten. Beide proberen een omgeving te creëren waarin studenten in hun eigen tempo studeren en actief zijn tijdens het leerproces. Daarnaast houden ze beiden de voortgang van de leerlingen bij en informeren ze de leraar erover. De leraar analyseert hun voortgang en helpt studenten om de gewenste doelen te bereiken.

het eerste verschil tussen onderwijsmachine en adaptief leren is hun technologie. Onderwijs machine werd ontworpen in de jaren 1920 en verspreid in 1950 toen de technologie was niet geavanceerd zoals het nu is. Onderwijsmachines waren dus niet draagbaar en het was moeilijk om ze aan te passen voor leraren. Zo moesten leraren deelnemen aan het ontwerpproces en besloten wat hij in het begin wilde onderwijzen. Systemen in adaptief leren creëren daarentegen een flexibele omgeving voor leraren. Zij kunnen het systeem aanpassen op basis van de behoeften die aan het begin van de cursus niet kunnen worden voorspeld.

het tweede en belangrijkste verschil tussen onderwijsmachine en adaptief leren was de leertheorie die eraan ten grondslag ligt. Onderwijsmachine gebruikt behavioristische benadering, terwijl adaptief leren geschikter is voor constructieve benadering. Onderwijs machine is ontworpen voor het aanpassen van het gedrag van de studenten. Hoewel onderwijsmachines werd ontworpen in de jaren 1920, werd het gebruik ervan in het onderwijsgebied verspreid door de wijziging door Skinner. Skinner ontwierp de onderwijsmachines op basis van de operante conditionering en het doel was om een kleine eenheid van informatie te verstrekken aan de studenten en wilde hun reactie. Aangezien de instructievolgorde zo eenvoudig is, maken de leerlingen nauwelijks een fout (Saettler, 1990). Studenten reageerden op de vragen gesteld door het onderwijzen van machines en het krijgen van versterking, ze kregen het gewenste gedrag, zoals het uitspreken van een woord of het zeggen van de resultaten van een wiskundige vergelijking. Er is een logische volgorde in de onderwijsmachine en alle leerlingen moeten hetzelfde pad volgen. Hoewel de leerlingen actief zijn, beslist de onderwijsmachine welke vraag in welke volgorde wordt gesteld.Aan de andere kant voldeed adaptief leren aan de aannames van constructivisme. Volgens Ertmer and Newby (1993) legt de constructivistische leeromgeving de nadruk op de beheersing van de leerling en biedt deze mogelijkheden voor de leerling om informatie te manipuleren. Bovendien wordt de informatie op verschillende manieren gepresenteerd in termen van volgorde, modi, perspectieven, enz. Adaptief leren is niet bedoeld om het gedrag van de studenten te veranderen door versterking te geven of hen te dwingen om de start te volgen op dezelfde plaats en hetzelfde pad te volgen. In plaats daarvan biedt adaptief leren een gepersonaliseerde leeromgeving voor elke leerling, door zowel de presentatie als de navigatie door het cursusmateriaal aan te passen (Retalis & Papasalouros, 2005). Het erkent de verschillen tussen de studenten en creëert een leeromgeving op basis van deze verschillen. Het kan leermiddelen dynamisch reorganiseren om specifieke leerdoelstellingen te bereiken door het profiel of de leerportfolio van de leerling te analyseren (Brusilovsky, 2001). Het biedt de mogelijkheid om de specifieke leerdoelen, voorkennis en context van een leerling op een unieke manier aan te pakken, zodat de leerling zijn tevredenheid over de cursus verbetert en hen motiveert om die cursus te voltooien (Dagger, Wade,& Conlan, 2005). Voor al deze, adaptieve leersystemen zijn buiten de onderwijsmachines.

sterke en zwakke punten van technologie ondersteund adaptief leren

adaptieve leeromgeving biedt de leerkracht de mogelijkheid om verschillende methoden toe te passen. De leraar kan probleemgebaseerde instructie, case redeneren enz. gebruiken. Bovendien erkent het de verschillen tussen de studenten. Alle studenten hebben verschillende ervaring, achtergrond dus hun behoeften zijn anders. Adaptief leren heeft als doel deze verschillen te herkennen en biedt gepersonaliseerd leren dat wordt bepaald op basis van deze verschillen. Studenten nemen de controle over hun leerproces, krijgen toegang tot de middelen die geschikt zijn voor hun behoeften en bestuderen ze in hun tempo.

hoewel de ideeën achter de adaptieve leersystemen droom zijn van alle opvoeders, is de implementatie van deze ideeën moeilijk. Hoewel het idee “aanpassing op basis van individuele verschillen” goed is, kan het problemen veroorzaken als deze verschillen niet correct worden geïdentificeerd. Nguyen and Do (2008) stelt dat het systeem informatie en gegevens over de gebruiker moet verzamelen en een gebruikersmodel moet maken op basis van deze informatie. Maar welke informatie moet worden verzameld? Adaptieve systemen moeten dit beslissen. Bovendien moet het beslissen wat aan te passen. Het moet de verschillen zoals achtergrond, pre-kennis over de inhoud, leerstijl identificeren en biedt een leeromgeving om deze verschillen aan te passen.

ontdek hoe UKEssays.com kan je helpen!

onze academische experts staan klaar om u te helpen met elk schrijfproject. Van eenvoudige essay plannen, tot volledige dissertaties, kunt u garanderen dat we een service perfect afgestemd op uw behoeften.

Bekijk onze diensten

het onderhoud van deze systemen is extra zwakke punten van adaptief systeem. De technologische kennis van de leerkrachten is mogelijk niet toereikend om dergelijke systemen in stand te houden. Daarom moet een deskundige het systeem controleren en ingrijpen als er een probleem is.

ten slotte is er gebrek aan onderzoek naar de toepassing van dit systeem. Wat het biedt en hoe het dit bereikt moet worden geanalyseerd en de leerresultaten moeten diep worden onderzocht. Bovendien moet worden onderzocht wat moet worden aangepast, wanneer en hoe het moet worden aangepast en wat constant moet worden gehouden in adaptieve leersystemen.

suggesties voor instructieontwerpers

adaptief leren omvat enkel een systeem dat een effectieve en efficiënte leeromgeving creëert. Dus zonder een goed ontwerp, zal het noch instructeurs of studenten in de leeromgeving helpen. Allereerst moet de instructieontwerper beslissen welke leertheorie hij zal toepassen in adaptief leren. Op basis van de leertheorie moet hij de algemene doelen van de cursus identificeren, welke methode hij zal gebruiken. Bovendien moet hij rekening houden met de mogelijke behoeften van studenten met verschillende achtergronden ervaringen en kennis. Om dit te bereiken, moet hij kennis over zijn studenten te krijgen. Aangezien adaptief leren de studenten vooruit houdt, moet de instructeur de voortgang van elke student controleren en zien waar ze zijn, welke problemen ze tegenkomen enz.

als adaptief leren door verschillende instructeurs wordt gebruikt, dient de instructieontwerper de leraar te informeren over de voordelen en zwakheden ervan. Bovendien biedt het begeleiding en hulp waar nodig en ondersteunt het het aanpassingsproces van instructeurs om gebruik te maken van adaptief leren.

bovendien zijn deze systemen complex en moeten ze zorgvuldig worden ontworpen. Er moeten verschillende presentatiemethoden zijn; de middelen moeten worden voorbereid op verschillende achtergrondinformatie, enz.

Motivatiecomponenten eklemeli

1. Aanpassing aan de leerling. Leerlingen moeten in staat zijn om zowel te vinden wat ze willen leren en hoe ze willen leren.

3. Zelfmanagement voor de leerling. Ze kunnen zien waar ze zijn in het curriculum of competentiekaart en welke leertaak of-activiteit ze vervolgens moeten uitvoeren, cursustrackinggegevens raadplegen en hun leren volgen. Ze hebben een kans om prebrowse en zoeken naar leerinhoud.

5. Leerling auditing.lerenden moeten de mogelijkheid hebben om het niveau van hun kennis en leerstijlen te testen en hun leerresultaten te zien.

discussie

14. Leer communicatie. Dit tweede communicatiecluster legt de nadruk op interactie

tussen lerenden en instructeurs. Een LMS moet ondersteunen instructeur-leerling, instructeur instructeur, en leerling-leerling communicatie.

15. Samenwerking. Instructeurs moeten in staat zijn om verschillende vormen van groepsdiscussie te gebruiken en in staat zijn om synchroon met leerlingen samen te werken aan groepsleertaken. Experts benadrukken ook de mogelijkheden van peer learning.

17. Socialisatie. Deskundigen benadrukken de noodzaak van een LMS om een sociale context te bieden voor leren en professionele socialisatie van lerenden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.