Natural resource abundance in Nigeria: fra avhengighet til utvikling

Det er flere strategier åpne for en økonomi i sitt forsøk på å oppnå bærekraftig økonomisk utvikling avhengig av sin historiske bakgrunn og ressurs begavelse. En av disse er ressursstyrt strategi. Nigeria er superabundantly rik på råolje og har høstet milliarder av petrodollar. Landet ser imidlertid ut til å stå overfor problemet med å oversette denne enorme oljeformuen til bærekraftig utvikling. Dette papiret benytter vektorfeilkorrigeringsmetoden i å undersøke den langsiktige effekten Av Den enorme oljeformuen Som Påløper Nigeria på Sin økonomiske utvikling. Indikatorer som BNP per innbygger (PGDP), husholdningenes forbruk, infrastrukturell utvikling (elektrisitet), og landbruks-og produksjonsvekst er undersøkt. Resultatene tyder på en betydelig positiv langsiktig effekt av oljeinntekter per innbygger på husholdningenes forbruk og elektrisitetsproduksjon, mens det etableres et negativt forhold for BNP, landbruk og industri. Selv for de variablene med negativt forhold i nåværende periode, finnes det positive relasjoner ved etterfølgende lags. Dermed kan oljeinntektene, hvis de forvaltes og investeres riktig, effektivt brukes til å indusere oljedrevet utvikling i Nigeria, forutsatt at dagens hemninger av korrupsjon, mangel på åpenhet, ansvarlighet og rettferdighet i bruk og distribusjon fjernes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.