☽ Månen I Fjerde Hus

MÅNEN
Regler – Kreft
Skade – Steinbukken
Opphøyelse – Taurus
Fall – Scorpio
Nøkkelord – følelser

Månen i 4.Hus Betydning – Din Følelsesmessige Sikkerhet Er Fokusert På Familien

Mens Solen i 4. hus sliter for å frigjøre seg Fra For stor identifikasjon med familien, finner månen i 4. hus sikkerhet og en følelse av tilhørighet i denne strukturen. Tilflukt fra livets kamper er søkt ved å trekke seg tilbake til hjemmet. Selv når de har en egen familie, kan de med denne plasseringen pakke sine poser og løpe tilbake til opprinnelsesfamilien når vanskeligheter oppstår.

De Med Månen i Det Fjerde Huset trenger hjemmet til å være en slags retrett og helligdom, og derfor er de svært tilpasset understrømmene og atmosfærens endringer i det miljøet. Likevel kan de ikke alltid gjøre sine egne følelser åpenbare for andre. Ofte går de tilbake til deres tidlige barndomsadferdsmønstre når livets kamper blir for mye.

jeg kjenner en person med denne plasseringen som når han er opprørt har en intens craving for chocolate chip cookies fordi det er hva hans mor ga ham å gjøre ham føle seg bedre som barn. Det er som om det er en mekanisme i psyken som sier ‘Ok, jeg har fått nok å vokse opp for nå; jeg går bakover en stund’. (Howard Sasportas)

Månen i 4. Hus: Positive Egenskaper

Det Fjerde Huset er tradisjonelt en sterk plassering For Månen, siden det opptar huset som det regjerer. Denne plasseringen er en av de mest bidrar til emosjonell utvikling og til utvikling av kvaliteter av engasjement, omsorg og pleie. Det er også en av de mest bidrar til deg å komme i kontakt med din underbevissthet og / eller med din arv. Hvis det er en down-side, kan det være at din emosjonelle energi er altfor fokusert på ditt privatliv. (Gargatholil))

Når Månen er posited i det fjerde huset, anses det å være en sterk plassering og referert til som et uhell verdig. Dette skyldes det naturlige styret Til Lesser Luminary over tegn På Kreft og fjerde hus. Dette er vanligvis et tegn på en person som har sterke følelsesmessige bånd (Månen) med sitt hjem og familie(fjerde hus). Disse menneskene Med Månen i 4. hus får vanligvis en følelse av følelsesmessig sikkerhet fra harmoniske forhold til sine familier. Hvis disse familiære relasjoner er anstrengt, en følelse av usikkerhet kan sette inn, og det vil trolig være en merkbar endring i personens emosjonelle outlook.

I den 4. Avslører Månen at den indre helligdommen virkelig er emosjonell i naturen. Sikkerhet, selvbeskyttelse og personvern er viktige problemer. Flo og fjære av daglige emosjonelle behov og deres oppfyllelse er viktigere for dem enn for andre. Maternal imprints danner veggene her, både for bedre og verre. Fallgruven ligger i altfor defensive følelser, føler seg for usikker til å risikere oppfyllelse med andre; utfordringen er å gi seg selv og alle deres kjære et fast, varig følelsesmessig grunnlag.

du er mest sannsynlig å være komfortabel i en familie eller et familielignende miljø. Her kan du fritt uttrykke dine følelser, gi og motta pleie og være din rutine selv. For noen, jo mer aktivt og følelsesmessig engasjert i familieaktiviteter, jo mer komfortabel vil du være. Andre vil være mer komfortable i stabilitet, forutsigbarhet og privatliv i hjemmet. (Gargatholil))

privat intuisjon ebber og flyter daglig, noen ganger dypt sterk, andre ganger iøynefallende av fraværet. De må ikke miste kontakten med det følelsesmessige selvet i seg selv, for deres indre guider er voktere, kilden til deres beskyttelse mot skade. Merkelig for en plassering som indikerer en så sterk selvabsorprion, er det ofte en inversjon: De Med Månen I Det Fjerde Huset tolker det de intuitivt mottar ikke i form av sitt eget liv, men heller som instruksjoner om beskyttelse eller næring av andre, spesielt de de elsker. Dette skyldes at deres følelse av selvtillit ikke slutter ved kroppens fysiske grenser; deres psykologiske territorium strekker seg utover for å omfavne alle de med hvem de har følelsesmessige vedlegg. (Bill Herbst)

avhengig av de andre delene av fødselsdiagrammet, indikerer en 4th House Moon at de kunne dra nytte av en arv fra kvinner. I oldtiden Ble Månen ansett å være i en sterk posisjon når den ble plassert i det fjerde huset i et diagram, noe som betyr at Disse menneskene er i en sterk posisjon for å oppnå sine personlige ambisjoner.

En av de overordnede husene, den fjerde er tradisjonelt tatt for å symbolisere moren. Når Moon er i 4. Hus, ville man tro at dette for all hensikt ville bekrefte dette. Vi bør imidlertid ikke være for raske om å tildele den fjerde til moren. Avhengig av tegnet på cusp, andre planet plasseringer funnet her, aspekter og hus herskere, det fjerde huset kan fortsatt indikere forholdet til faderen. Selv i all sannsynlighet sjelden, det kan tolkes som de innfødte funnet far mer pleie enn mor, slik at Tthe Moon i 4. Hus kan indikere en far som uttrykte mer mors egenskaper vanligvis tilskrives mor.

De Med Månen I Det Fjerde Huset har et sterkt ønske om å leve ved vannet, og dette kan gi en følelse av dyp tilfredshet. De kan også ha nytte av å jobbe på landet eller håndtere eiendom.

Månen I Fjerde Hus: Negative Egenskaper

hvis du er innvendig usikker, vil du føle behovet for å beskytte deg følelsesmessig fra andre og fra hvilke trusler og katastrofer som måtte vente på deg i verden. En typisk forsvarsmekanisme er å avskjære deg selv innenfor rammen av familiedynamikk. Der vil du sannsynligvis kreve en kontrollerende rolle. Gjennom følelsesmessighet, skyld og fremkallende familiebånd og ansvar, er du i stand til å håndtere familiens følelsesmessige dynamikk slik at dine egne følelsesmessige behov er beskyttet og fornøyd. Hvis andre, innenfor eller utenfor familien din, truer kontrollen din, eller hvis de forsøker å introdusere noe fremmed i ditt følelsesmessige liv, er svaret ditt generelt reaktivt og emosjonelt. (Gargatholil))

en 4th House Moon indikerer at følelsesmessig avhengighet av andre gjør dem sterkt opptatt av økonomisk sikkerhet. De antar at hvis dine materielle behov er oppfylt, vil de være mer stabile; men med mindre de virkelig tror at de kan danne personlige relasjoner uten familieintervensjon, er stabiliteten bare en illusjon. De må utvikle mål som er innenfor deres rekkevidde og arbeide flittig mot dem. De kan oppnå den langvarige sikkerheten de vil ha hvis du planlegger realistisk og jobber for det.

en 4th house Moon indikerer at deres bosted er i stadig endring. Dette kan være at de ofte flytter hjem, at deres hus er stadig i en tilstand av renovering eller at medlemmer av deres husstand er stadig kommer og går. Uansett scenario, er det sannsynlig at som et resultat deres hjem ikke føler seg trygge. Kanskje dette ikke angår dem, men det er mer sannsynlig at det gjør at de føler seg på en eller annen måte uten røtter, kanskje til og med påminner dem om barndoms usikkerhet.

hvor vi tar det fjerde huset for å være hjemme og den innenlandske scenen, finner vi en fjerde Husmåne som er naturlig ønsket av harmoniske forhold. Det er imidlertid naturen til denne planeten å være humør og foranderlig. Når det gjelder hjemmet, kan dette bety mange endringer i boligen gjennom individets liv, og avhengig av de involverte aspektene, kan vi finne indikasjoner på om personen fant endringene ønskelige eller ikke. Med Månen er nært justert med sikkerhet, er det tvilsomt at mange mennesker med en fjerde husmåne ville nyte innenlands ustabilitet, men aspekter vil indikere hvor godt den innfødte ville justere hvis det var mye å bevege seg i livet.

det er mulig at De Med Moon i Det Fjerde Huset ble skilt fra en eller begge foreldrene i ung alder, kanskje til og med fostret for å leve med en annen familie eller adoptert ved fødselen. Som voksen kan de lære å tilpasse seg positivt til de konstante endringene i sitt hjemlige liv, eller de kan føle en konstant følelse av ustabilitet.

nestinginstinktet er sterkt, dypt og permanent. Å gi sikkerhet til familien og ta sikkerhet fra familien kan ikke skilles fra sikkerheten til sine kjære. Fortidens trekk er vedvarende, og avtrykkene er både konservative og tradisjonelle. Fallgruven for De Med Månen i 4. Hus ligger i risikoen for å gi opp for mye av livet for å oppnå og opprettholde sikkerhet som kan være illusorisk, eller i beste fall midlertidig. Utfordringen er å lære at å ta vare på dem begynner innen, siden kontroll over miljøet er en ineffektiv måte å få seg til å føle seg trygge. I stedet, regulere personlige følelser og forstå deres tidlige forhold til sin mor aids oppfyllelse. (Bill Herbst)

den første store krisen de må håndtere, er å lære å leve med seg selv og om mulig alene, spesielt hvis de alltid ber om foreldrenes godkjenning eller hvis de insisterer på at de ikke skal gjøre dette eller det. Når de bestemmer seg for at de vil gjøre sin egen vei, blir det lettere å velge sin egen karriereretning. De Med Månen I Det Fjerde Huset vil aldri være indiffernt til dem de elsker, men det er viktig å sette fortid, nåtid og fremtid i riktig perspektiv. En partner vil gi dem initiativ til å oppnå mer enn de ellers kunne. Å vite at deres partner setter pris på dem vil gi tilstrekkelig grunn til å utvide seg i karrieren. Hvis de aksepterer konkurranse som en mulighet til å demonstrere sine evner, vil deres seire bli enda søtere. (Robert Pelletier)

Månen I Husene

Last updated on August 25, 2017 at 10:52 pm. Word Count: 1650

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.