Felles moral og moralsk reform

ideen om moralsk reform krever at moral være mer enn en beskrivelse av hva folk gjør verdi, for det må være noen tiltak mot å vurdere fremgang. Ellers er enhver endring ikke reform, men bare forskjell. Derfor diskuterer jeg moralsk reform i forhold til to normative tilnærminger til felles moral, som jeg skiller som det grunnleggende og det pragmatiske. En grunnleggende tilnærming til felles moral (f. eks. Bernard Gerts) antyder at det ikke er noen reform av moral, men av tro, verdier, skikker og praksis for å tilpasse seg en uforanderlig, grunnleggende moral. Hvis det imidlertid var revisjon i grunnlaget (f. eks. i rasjonalitet), ville det være mulig å reformere moralen selv. På en pragmatisk måte, derimot, er felles moral i forhold til menneskelig blomstring, og dens begrunnelse består i dens effektivitet i å fremme blomstrende. Moral er avhengig av hva som faktisk fremmer menneskelig blomstring og derfor kan reformeres. Imidlertid vil en pragmatisk tilnærming, som virker mer åpen for muligheten for moralsk reform, trenge en mer robust redegjørelse for normer som reformen måles på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.