Header

Stier TIL KVALITET™ Paths to QUALITY™ – Indiana ‘ S Child Care Quality Rating And Improvement System Forskning viser at høy kvalitet tidlig barndom programmer forberede barn for fremtidig suksess i skole, arbeid og liv. Fra fødsel gjennom alder 5 […]

Passage Jouffroy

Passasjen Jouffroy ble bygget i 1845 langs Linjen Av Passage des Panoramas for å kapitalisere på populariteten til sistnevnte. Et privat selskap ble dannet for å styre det, ledet Av Grev Fé de Jouffroy-Gonsans (1791-1863), som ga sitt navn til […]

Paradoks av planktonet

planktonets paradoks skyldes sammenstøt mellom det observerte mangfoldet av plankton og Konkurranseprinsippet, Også kjent Som Gause ‘ s law, som sier at når to arter konkurrerer om samme ressurs, vil bare en til slutt fortsette og den andre vil bli […]