Maahanmuutto ja Kansallinen Luottamuskriisimme

meillä on yhä se, mitä maailma haluaa

moninaiset hyökkäykset Amerikan elämäntapaa vastaan ovat ajassamme johtaneet luottamuskriisiin, joka vääristää politiikkaamme. Sekä vasemmisto että oikeisto ovat eri tavoin heittäneet Yhdysvaltojen kokemuksen uhriksi joutumisesta ja heikkoudesta jättäen meidät liian usein sokeiksi maan suurilta vahvuuksilta ja käytettävissämme olevilta voimavaroilta puuttua julkisiin ongelmiin. Tämä itseluottamuksen tyhjiö kutsuu epäonnistumaan itsehallinnossa. Maahanmuuttokeskustelu tarjoaa ehkä selkein esimerkki tästä dynamiikasta johtuvasta muodonmuutoksesta. Mutta juuri siksi se voisi tarjota myös tien takaisin kohti toimivampaa politiikkaa.

Maahanmuutto on merkittävä politiikkamme aihe, koska miljoonat miehet ja naiset ympäri maailmaa haluavat tulla tähän maahan ja osallistua siihen, mitä se tarjoaa. Tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että lähestymme maahanmuuttoa luottamuksesta ja vahvuudesta. Meillä on jotain, mitä maailma haluaa, ja meidän on mietittävä, miten haluamme tarjota sitä, jotta hyödymme myös meistä amerikkalaisista.

amerikkalaiset ovat usein olleet ylpeitä yhteiskuntamme kyvystä houkutella kunnianhimoisia ulkomaalaisia ja ottaneet ensisijaiseksi tavoitteekseen tämän vetovoiman ylläpitämisen. Kun itsenäisyysjulistus luetteli kuningas Yrjö III: n vallan väärinkäyttöä, siinä kuvailtiin yleisesti hänen kolonialistisen itsehallinnon estämistään ja sitten edettiin erityisiin esimerkkeihin, joiden joukossa oli, että hän ” on pyrkinyt estämään näiden valtioiden väestön; tätä tarkoitusta varten estää ulkomaalaisten kansalaisuuden myöntämistä koskevat lait; kieltäytymällä ohittamasta muita kannustaakseen heidän muuttoaan tänne ja korottamalla maiden uusien määrärahojen ehtoja.”

mutta vaikka olemme siitä lähtien arvostaneet maahanmuuttoa, myös amerikkalaiset ovat aina olleet tietoisia kotouttamisen haasteista. Historiamme aikana näiden kahden toisiinsa liittyvän huolenaiheen tasapaino on muuttunut maahanmuuton määrän myötä, eikä maahanmuuttopolitiikka ole koskaan ollut yksinkertainen asia. Polarisoituneena aikakautenamme olemme kuitenkin unohtaneet, mitä ulkomaalaisten halu tulla tänne tarkoittaisi sekä maahanmuutolle että kotouttamiselle.

tuo halu kertoo hyvää maastamme. Se osoittaa, että vaikka kuinka masentuisimme yhteiskuntamme tilasta, Amerikka on paikka, jota ponnistelevat ja päättäväiset ihmiset haluavat kutsua kodikseen. Ja he eivät ole väärässä luullessaan, että heidän tulevaisuudennäkymänsä olisi huomattavasti parempi täällä: maahanmuuttajien kokemus Amerikassa on edelleen tarina mahdollisuuksista ja ylöspäin liikkuvuudesta. Se, että maahanmuuttajaehdokkaat haluavat tätä ja että he yleensä saavat sitä, tunnustetaan liian harvoin kiihkeissä maahanmuuttokeskusteluissamme.

nämä keskustelut ovat sen sijaan muuttuneet kilpaileviksi kertomuksiksi uhrista. Vasemmisto antaa liian usein ymmärtää, että maahanmuuttajat ovat Amerikan uhreja — olivatpa ne sitten sen menneisyyden siirtomaavallan tai keisariuden tavoitteita, sen tunteettomuutta, sen rasismia tai sen markkinataloutta. Demokraattipuolueen retoriikka maahanmuutosta pursuaa sorron kieltä. Oikeisto taas antaa liian usein ymmärtää, että Amerikka on maahanmuuttajien uhri — olivat he sitten väkivaltarikollisia, kulttuurivallankumouksellisia, talousrosvoja tai poliittisia roistoja. Presidentti Trumpin retoriikka aiheesta on täynnä barbaarilaumojen kuvastoa.

kumpikaan näistä kertomuksista ei ole lainkaan riittävä amerikkalaisen maahanmuuton todellisuuteen. Maahanmuuttajat itse ovat Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikan suurimpia hyötyjiä. Amerikka ei sorra heitä, se on siellä, missä he kovasti haluavat olla. Maahanmuuttajat myös yleensä hyödyttävät yhteiskuntaamme — ja useimmat ovat hyvin halukkaita ottamaan ohjat omiin normeihimme heidän kotouttamisekseen. Maahanmuutto Amerikassa ei yksinkertaisesti ole tarina uhriksi joutumisesta, tavalla tai toisella, mikä voi olla miksi asia on niin vaikea meidän itkupilli poliittinen kulttuuri käsitellä juuri nyt. Se on pikemminkin tarina toisiaan vahvistavasta kunnianhimosta ja dynaamisuudesta.

mutta jotta tästä tosiasiasta saataisiin kaikki irti, Yhdysvaltojen suhtautumisen maahanmuuttoon on perustuttava kansalliseen itseluottamukseen. Tämä tarkoittaa paitsi uusien maahanmuuttajien potentiaalisen arvon näkemistä myös tarvetta määrätä joitakin sääntöjä ja rakenteita, jotta maahanmuutosta olisi mahdollisimman paljon hyötyä yhteiskunnallemme. Tällaisten sääntöjen ja rakenteen olisi otettava huomioon Amerikan maahanmuuton monimutkaiset olosuhteet meidän aikanamme — ottaen vakavasti sekä siihen liittyvät vaarat että hyödyt.

erityisesti on otettava huomioon kolme eri tilannetta. Ensinnäkin maassamme on suuri joukko luvattomia maahanmuuttajia, jotka ovat monissa tapauksissa juurtuneet syvälle amerikkalaiseen elämään ja epäilemättä edistävät kansallista kukoistustamme, mutta jotka elävät myös laillisessa limbossa, joka heikentää sekä heidän omia tulevaisuudennäkymiään että oikeusvaltiota. Maamme on vuosikymmenien ajan kutsunut toisella kädellä laittomia maahanmuuttajia ja toisella torjunut heidät.

toiseksi kohtaamme myös taloudelliset olosuhteet, jotka suosivat korkeammin koulutettuja työntekijöitä ja rajoittavat monien työväenluokkaisten amerikkalaisten mahdollisuuksia. Silti olemme jo vuosia harjoittaneet maahanmuuttopolitiikkaa, joka on paisuttanut maassamme niiden rivejä, joilla ei ole riittävästi valmiuksia korkeamman ammattitaidon töihin. Tämä on tehnyt tyhjäksi pyrkimyksemme torjua köyhyyttä ja edistää mahdollisuuksia sekä maahanmuuttajille että alkuperäisasukkaille.

ellis-island-flag-of-faces” Amerikan kasvojen lippu ” on esillä Ellis Islandilla New Yorkissa.
ellis-island-library-of-congress-3saapumassa Ellis Islandille 1907.
ellis-island-library-of-congress-9siirtolaiset kantoivat matkatavaroita Ellis Islandilla, päiväämättöminä.
ellis-island-library-of-congress-1odottamassa tarkastusta, Ellis Island, N. 1907-1921.
ellis-island-library-of-congress-2 Ellis Island, N. 1909-1932.
ellis-island-library-of-congress-6<I>Prinzess Irene</I> siirtolaiset matkalla Ellis Islandille 1911.
ellis-island-library-of-congress-5 siirtolaisia Ellis Islandilla n. 1907-1917.
ellis-island-library-of-congress-8siirtolaiset Ellis Islandilla, päiväämättömät.
ellis-island-library-of-congress-4siirtolaiset odottivat siirtoa Ellis Islandilla 1912.
ellis-island-library-of-congress-7 Tarkastushuone Ellis Islandilla, n. 1900-1915.

kolmanneksi tämä maahanmuuttopolitiikkaa koskeva lähestymistapa, josta ei ole koskaan nimenomaisesti keskusteltu, on myös lisännyt etnistä köyhyyttä maan osissa, ja tämä on ollut omiaan heikentämään monien maahanmuuttajien kulttuurista ja yhteiskunnallista assimilaatiota ja siten koko yhteiskuntamme tulevaisuutta.

maahanmuuttopolitiikassamme ei ole onnistuttu puuttumaan mihinkään näistä ongelmista. He eivät yleensä ole edes yrittäneet tehdä tiliä mistään muusta kuin ensimmäisestä. Meidän pitäisi juurruttaa kaikki pyrkimykset muuttaa tätä muutamia keskeisiä lähtökohtia: kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa Amerikkaan, mutta maamme ei yleensä hyötyä ihmiset tulevat rannoillemme. Maahanmuuttopolitiikkamme suurimpia hyötyjiä ovat ja tulevat aina olemaan itse maahanmuuttajat, mikä tarkoittaa, että voimme muuttaa näitä politiikkoja lakkaamatta siten, että ne tarjoavat valtavia mahdollisuuksia ja lupauksia mahdollisille amerikkalaisille ympäri maailmaa — varsinkin, jos kohtelemme maahanmuuttajia aina potentiaalisina amerikkalaisina, emme taloudellisina rattaina emmekä pysyvinä ulkopuolisina.

tämä viittaa siihen, että meidän pitäisi olla valikoivampia sen suhteen, kuka voi muuttaa Amerikkaan, tavoilla, jotka suojelevat haavoittuvia amerikkalaisia ja hyödyttävät maatamme eniten. Tällaiseen lähestymistapaan kuuluisi laittoman maahanmuuton jyrkkä rajoittaminen samalla, kun se pyrkisi jonkin verran mukautumaan jo täällä olevien asemaan, muuttaisi tulevan laillisen maahanmuuton tasapainoa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien hyväksi, hyväksyisi ihmiset tuleviksi kansalaisiksi eikä vuokratyöntekijöiksi, ja asettaisi assimilaation ja kansalaiskasvatuksen etualalle ja keskiöön, kun ajattelemme kaikkia näitä asioita.

sinne pääseminen vaatisi nykyisen puolueellisen logjamin murtamista maahanmuutosta. Ja se taas vaatisi uhriksi joutumisen ja sorron sanaston syrjäyttämistä, joka on hukuttanut politiikkamme ja horjuttanut Amerikan itseluottamusta. Vaikka maahanmuuttokeskustelu voi tuntua poliittisista kiistoistamme rikkinäisimmältä ja hankalimmalta, se on vain erityisen karu esimerkki siitä, miten itseluottamuksen menetys heikentää itsehallintokykyämme.

juuri tästä syystä maahanmuuttokeskustelu saattaa itse asiassa tarjota harvinaisen hedelmällisen maaperän itsehallintokykymme vahvistamiselle. Tieto siitä, että miljoonat maailman kunnianhimoisimmat ja motivoituneimmat ihmiset haluavat tulla tänne, auttaa meitä ymmärtämään, että olemme tavattoman onnekkaita ollessamme amerikkalaisia. Tieto siitä, että tänne tulevat menestyvät, auttaa meitä näkemään Amerikan vahvuudet. Näiden vahvuuksien tuntemisen pitäisi auttaa meitä vastaanottamaan uusia maahanmuuttajia ja ymmärtämään, mitä meillä on tarjota heille ja mitä meidän pitäisi pyytää vastineeksi.

meillä on myös harvinaisen otollinen hetki muuttaa maahanmuuttokeskustelujemme sisältöä. COVID-19-pandemia on pysäyttänyt sekä globaalit siirtolaisvirrat että siirtolaisuuden Amerikkaan lähes kokonaan. Vaikka voittaisimme viruksen melko pian, kestää aikansa ennen kuin nämä virrat palaavat. Meillä on ehkä edessä vuosi, jolloin maahanmuutto on hitaampaa kuin kukaan meistä on elinaikanamme nähnyt. Miksi ei käyttää sitä luomaan joitakin politiikkoja, jotka sopivat Amerikan olosuhteisiin ja tarpeisiin?

tällaista mahdollisuutta on vaikea kuvitella, ei siksi, että rakentava kompromissi maahanmuutosta olisi mahdoton, vaan siksi, että poliittinen luokkamme mieluummin hakkaisi maata ja kulttuurisodan taistelijat mieluummin kilpailisivat uhrin asemasta. Kansallisen elämämme hahmottaminen uhriksi joutumisen kannalta estää meitä rakentamasta parempaa tulevaisuutta. Amerikan puolustus on todellisuuden puolustamista-ja se tarjoaa meille polun takaisin kohti terveellisempää ja toimivampaa yhteistä elämää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.