maadoitus – ja salamasuojaus NFPA 780 & 70: n mukaisesti.

tämän tehtävän päätavoitteena on luoda sekä Valaistussuojasuunnitelma & maadoitusjärjestelmäsuunnitelma, jossa on hyvä tietämys standardiviitteistä.

LPS

NFPA 780 (salamasuojaus) – lyhyt.

a) terminaalien korkeus 0,6 m reunan suuntaisesti (0,6 m: n sisällä katon reunasta) ja maksimiväli 7,6 m. Air terminals korkeus 0,6 m suurin väli 15 m., .

B) poikkijuoksun johtimen enimmäispituus 45 m Ilman liitäntää poikkijuoksun johtimesta pääkehään tai alasjohtimeen..

C) kahden alas-johtimen minimi mille tahansa muotoiselle rakenteelle, jonka suurin väli on 30m .Jos niitä ajetaan teräsbetonipylväillä tai teräsrakenteisilla pylväillä, ne on kiinnitettävä raudoitusteräkseen tai teräsrakenteiseen jäseneen niiden ylä-ja alaraajojen kohdalta siten, että niiden välinen pystysuuntainen etäisyys on enintään 60 m..

D) paljaan silmukoinnin vähimmäiskoko on 58mm.sq luokassa II ja 29mm.sq luokan i, kun taas 25x3mm(tai 70mmsq )tyypillisesti käytetään.

E) Maadoitussauvojen on oltava halkaisijaltaan vähintään 12,7 mm ja pituudeltaan 2,4 m, ja niiden on ulotuttava pystysuunnassa vähintään 3 m maahan siten, että minimiväli on 6 m..

F) Maarengaselektrodi, joka on suoraan kosketuksissa maan kanssa, koostuu vähintään 6m paljaasta kuparijohtimesta, joka on vähintään 35mmsq. vähimmäissyvyys 4,6 m alempana on liitettävä teräspylväisiin rakenteen kehän ympärille keskimäärin enintään 18 metrin välein..

G)Loop Ground conductor on yleisesti käytetty on 120 mm.sq.

H) Maadoituselektrodijohtimen NEC-taulukon 250.66 mukaisesti.

I) katsotaan pallon säde on 46,0 m..

J)seuraavat luvut järjestelmille tyypillisistä suunnitelmista

kattopohjan valaistuksen suojaussuunnitelma (tyypillinen)

kattopohjan valaistuksen suojaussuunnitelma (tyypillinen))

 pohjakerroksen valaistussuunnitelma (tyypillinen)

pohjakerroksen valaistussuunnitelma (tyypillinen))

 isometrinen

tavallisen rakennuksen isometrinen (tyypillinen)

K) seuraavat luvut osoittavat viite NEC MAADOITUSKAAPELIN mitoitus.

laite maadoittaa maasilmukan/sauvan.

laitteet maadoitetaan maadoitussilmukkaan/tankoon laitteen syöttökoon perusteella.

maadoitus laitteiden käynnissä syöttöjohto.

syöttökaapelilla kulkevien laitteiden maadoitus.

näytetään eri maadoitusjohdin / elektrodi.

näyttää eri maadoitusjohtimen / elektrodin.

yhteys salamasuojauksen ja laitteiden maadoituksen välillä.

salamasuojauksen ja laitteiden maadoituksen välinen yhteys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.