☽ Kuu neljännessä talossa

Kuu
säännöt – syöpä
haitta – kauris
korotus – härkä
Syysskorpioni
Avainsana – tunteet

Kuu neljännessä talossa merkitys – emotionaalinen turvallisuutesi keskittyy perheeseen

kun taas aurinko neljännessä talossa kamppailee vapauttaa itsensä liian suuri samaistuminen perheen kanssa, kuun 4.talossa löytää turvallisuutta ja tunnetta kuulumisesta tähän rakenteeseen. Turvaa elämän taisteluilta haetaan vetäytymällä takaisin kotiin. Vaikka heillä olisi oma perhe, tämän sijoituksen saaneet saattavat pakata laukkunsa ja juosta takaisin alkuperäperheeseen, kun tulee vaikeuksia.

ne, joilla on kuu neljännessä talossa, tarvitsevat kodin eräänlaiseksi vetäytymiseksi ja turvapaikaksi, ja siksi he ovat hyvin virittyneitä tuon ympäristön ilmakehän alavirtoihin ja muutoksiin. Siitä huolimatta he eivät ehkä aina tee omia tunteitaan ilmeisiksi toisille. Usein he taantuvat varhaislapsuuden käyttäytymismalleihinsa, kun elämän kamppailut käyvät liiallisiksi.

tiedän yhden tämän sijoituksen omaavan henkilön, jolla on suuttuessaan kova himo suklaakekseihin, koska sitä hänen äitinsä antoi hänelle saadakseen hänet tuntemaan olonsa paremmaksi lapsena. Aivan kuin psyykessä olisi mekanismi, joka sanoo: “Hyvä on, olen saanut tarpeekseni aikuistumisesta nyt; menen taaksepäin jonkin aikaa”. (Howard Sasportas)

Moon in the 4th House: Positive Traits

neljäs talo on perinteisesti vahva sijoitus Kuulle, koska se asuu hallitsemassaan talossa. Tämä sijoitus on yksi edistävimmistä emotionaaliselle kehitykselle ja sitoutumisen, välittämisen ja hoivaamisen ominaisuuksien kehittymiselle. Se on myös yksi edistävimmistä voit saada yhteyttä alitajuntaan ja / tai Oman perinnön. Jos on varjopuolia, voi olla, että tunneenergiasi keskittyy liikaa yksityiselämääsi. (Gargatholiili)

kun kuu on sijoitettu neljänteen taloon, sitä pidetään vahvana sijoituksena ja kutsutaan vahingossa arvokkaaksi. Tämä johtuu siitä, että vähäisempi Luminary hallitsee luonnostaan syövän merkkiä ja neljättä taloa. Tämä viittaa yleensä henkilöön, jolla on vahvat tunnesiteet (Kuu) kotiinsa ja perheeseensä (neljäs talo). Nämä ihmiset, joilla on kuu 4. talossa, saavat yleensä tunteen emotionaalisesta turvallisuudesta harmonisista suhteista perheidensä kanssa. Jos nämä perhesuhteet ovat kireät, voi tulla turvattomuuden tunne, ja todennäköisesti ihmisen tunneperäinen näkemys muuttuu huomattavasti.

4. jaksossa Kuu paljastaa, että sisempi pyhättö on luonteeltaan todella tunteellinen. Turvallisuus, itsesuojelu ja yksityisyys ovat avainasioita. Päivittäisten tunneperäisten tarpeitten ja niiden täyttämisen väheneminen ja virtaaminen on heille tärkeämpää kuin muille. Äidin muistijäljet muodostavat seinät täällä, sekä hyvässä että pahassa. Sudenkuoppa piilee liian puolustelevissa tunteissa, jotka ovat liian epävarmoja vaarantaakseen täyttymyksensä muiden kanssa; haasteena on tarjota itselle ja kaikille heidän läheisilleen luja, kestävä tunneperustatyö.

viihtyy todennäköisimmin perheessä tai perheen kaltaisessa ympäristössä. Täällä voit vapaasti ilmaista tunteitasi, antaa ja vastaanottaa hoivaa ja olla oma rutiininomainen itsesi. Mitä aktiivisemmin ja tunneperäisesti osallistut perheen toimintaan, sitä mukavampi olet joillekuille. Toiset viihtyvät paremmin kotielämän vakaudessa, ennustettavuudessa ja yksityisyydessä. (Gargatholiili)

yksityinen intuitio hiipuu ja virtaa päivittäin, joskus syvästi voimakas, joskus silmiinpistävää sen puuttuminen. He eivät saa menettää yhteyttä sisällään olevaan tunneperäiseen minään, sillä heidän sisäiset oppaansa ovat vartijoita, heidän suojansa lähde vahingolta. Merkillistä on, että sijoitus, joka osoittaa niin voimakasta itsesabsorprionia, on usein inversio: ne, joilla on kuu neljännessä talossa, tulkitsevat intuitiivisesti saamansa asiat, eivät oman elämänsä kannalta, vaan pikemminkin ohjeina, jotka liittyvät toisten suojelemiseen tai ravitsemiseen, erityisesti niiden, joita he rakastavat. Tämä johtuu siitä, että heidän itsetuntonsa ei pääty kehon fyysisille rajoille; heidän psykologinen alueensa ulottuu ulospäin käsittämään kaikki ne, joihin heillä on tunnesiteitä. (Bill Herbst)

syntymäkartan muista osista riippuen neljännen talon Kuu osoittaa, että he voisivat hyötyä naisten perinnöstä. Muinoin Kuun katsottiin olevan vahvassa asemassa, kun se sijoitettiin kaavion neljänteen taloon, eli näillä ihmisillä on vahva asema henkilökohtaisten tavoitteidensa saavuttamisessa.

yksi vanhempainkodeista, neljäs on perinteisesti otettu äidin symboliksi. Kun Moon on 4. talossa, tämän luulisi vahvistavan tämän. Meidän ei kuitenkaan pitäisi olla liian hätäisiä antamaan neljättä äidille. Riippuen kuilun reunassa olevasta merkistä, muista täältä löydetyistä planetaarisista sijoitteluista, aspekteista ja talon hallitsijoista, neljäs talo saattaa vielä osoittaa suhteen isään. Vaikka hyvin todennäköisesti harvinaista, voidaan tulkita, että syntyperäinen löysi isän hoivaavampi kuin äiti, niin että tthe 4th House voi osoittaa isä, joka ilmaisi enemmän äidin ominaisuuksia yleensä johtuvan Äiti.

niillä, joiden Kuu on neljännessä talossa, on voimakas halu elää veden äärellä, ja tämä saattaa antaa syvän tyydytyksen tunteen. He voisivat hyötyä myös maalla työskentelemisestä tai omaisuuden kaupasta.

Kuu neljännessä talossa: Negatiiviset piirteet

jos olet sisäisesti epävarma, tunnet tarvetta suojella itseäsi emotionaalisesti muilta ja miltä tahansa uhkilta ja katastrofeilta, jotka saattavat odottaa sinua maailmassa. Tyypillinen puolustusmekanismi on sulkeutua perhedynamiikan piiriin. Siellä vaadit todennäköisesti hallitsevaa roolia. Tunteellisuuden, syyllisyyden ja perhesiteiden ja vastuiden herättämisen kautta pystyt hallitsemaan perheen tunnedynamiikkaa niin, että omat tunneperäiset tarpeesi suojataan ja tyydytetään. Jos muut, perheesi sisällä tai ulkopuolella, uhkaavat kontrolliasi tai jos he yrittävät tuoda jotain vierasta tunne-elämääsi, vastauksesi on yleensä reaktiivinen ja emotionaalinen. (Gargatholiili)

4. talon Kuu osoittaa, että tunneperäinen riippuvuus toisista saa heidät keskittymään suuresti taloudelliseen turvallisuuteen. He olettavat, että jos aineelliset tarpeesi tyydytetään, ne ovat vakaampia; mutta elleivät he todella usko, että he voivat muodostaa henkilökohtaisia suhteita ilman perheen puuttumista asiaan, että vakaus on vain harhaa. Heidän täytyy kehittää tavoitteita, jotka ovat heidän saavutettavissa, ja työskennellä ahkerasti niiden hyväksi. He voivat saavuttaa haluamansa pitkäaikaisen turvallisuuden, jos suunnittelet realistisesti ja teet työtä sen eteen.

nelostalon Kuu kertoo, että heidän asuinpaikkansa muuttuu jatkuvasti. Tämä voi johtua siitä, että he muuttavat usein kotiin, että heidän talonsa on jatkuvasti remontissa tai että heidän taloutensa jäsenet tulevat ja menevät jatkuvasti. Oli tilanne mikä tahansa, on todennäköistä, että sen seurauksena heidän kotinsa ei tunne oloaan turvalliseksi. Ehkä tämä ei koske heitä, mutta on todennäköisempää, että se jättää heidät tuntemaan jotenkin ilman juuria, ehkä jopa muistuttaa heitä lapsuuden epävarmuuksista.

kun otetaan neljäs talo kodiksi ja kotoisaksi näyttämöksi, löytyy neljännen talon Kuu luonnollisesti harmonisia olosuhteita kaipaava. Tämän planeetan luonteeseen kuuluu kuitenkin olla oikukas ja vaihteleva. Kun kyseessä on koti, tämä voi merkitä monia muutoksia asuinpaikassa koko yksilön elämän ajan, ja riippuen asiaan liittyvistä näkökohdista voimme löytää viitteitä siitä, pitikö yksilö muutoksia toivottavina vai ei. Koska kuu on tiiviisti linjassa turvallisuuden kanssa, on epätodennäköistä, että monet neljännen talon kuuta käyttävät nauttisivat kotimaan epävakaudesta, mutta näkökohdat osoittavat, kuinka hyvin syntyperäinen sopeutuisi, jos elämässä liikkuisi paljon.

on mahdollista, että ne, joilla oli Moon neljännessä talossa, erotettiin jommastakummasta tai molemmista vanhemmistaan nuorena, ehkä jopa kasvatettiin asumaan toiseen perheeseen tai adoptoitiin syntyessään. Aikuisena he saattavat oppia sopeutumaan myönteisesti kotielämänsä jatkuviin muutoksiin tai he saattavat tuntea jatkuvaa epävakautta.

pesimävietti on voimakas, syvä ja pysyvä. Turvallisuuden antamista perheelle ja turvallisuuden viemistä perheeltä ei voi erottaa läheisten turvallisuudesta. Menneisyyden vetovoima on sitkeää, ja muistijäljet ovat sekä konservatiivisia että perinteisiä. Sudenkuoppa niille, joilla on kuun 4. talossa piilee riski luopua liian paljon elämästään saavuttaa ja ylläpitää turvallisuutta, joka voi olla kuvitteellinen, tai, parhaimmillaan, väliaikainen. Haasteena on oppia, että niistä huolehtiminen alkaa sisimmästä, sillä ympäristön hallinta on tehoton tapa saada itsensä tuntemaan olonsa turvalliseksi. Sen sijaan henkilökohtaisten tunteiden säätely ja sen ymmärtäminen, että heidän suhteensa äitiinsä on jo varhaisessa vaiheessa, edistää niiden täyttymistä. (Bill Herbst)

ensimmäinen suuri kriisi, joka heidän on ratkaistava, on se, että he oppivat elämään itsensä kanssa ja mahdollisuuksien mukaan omillaan, varsinkin jos he pyytävät aina vanhempiensa hyväksyntää tai jos he vaativat, ettei heidän pitäisi tehdä sitä tai tätä. Kun he päättävät, että he tekevät oman tiensä, on helpompi valita oma urasuunta. Ne, joilla on kuu neljännessä huoneessa, eivät koskaan ole välinpitämättömiä niitä kohtaan, joita he rakastavat, mutta on välttämätöntä asettaa mennyt, nykyinen ja tulevaisuus oikeaan perspektiiviin. Kumppani antaa heille aloitteen saavuttaa enemmän kuin he muuten voisivat. Sen tietäminen, että heidän kumppaninsa arvostaa niitä, antaa riittävän syyn laajentaa itseään uralla. Jos he hyväksyvät kilpailun mahdollisuutena osoittaa kykynsä, heidän voittonsa ovat vielä makeampia. (Robert Pelletier)

Kuu taloissa

Last updated on August 25, 2017 at 10:52 pm. Word Count: 1650

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.