fælles moral og moralsk reform

ideen om moralsk reform kræver, at moral er mere end en beskrivelse af, hvad folk gør værdi, for der skal være en vis foranstaltning til at vurdere fremskridt. Ellers er enhver ændring ikke reform, men blot forskel. Derfor diskuterer jeg moralsk reform i forhold til to receptpligtige tilgange til fælles moral, som jeg skelner som det grundlæggende og det pragmatiske. En grundlæggende tilgang til fælles moral (f. eks. Bernard Gert ‘ s) antyder, at der ikke er nogen reform af moral, men af tro, værdier, skikke og praksis for at være i overensstemmelse med en uforanderlig, grundlæggende moral. Hvis der imidlertid var revision i dets fundament (f.eks. i rationalitet), ville reform i moral i sig selv være mulig. På en pragmatisk opfattelse er fælles moral på den anden side i forhold til menneskelig blomstring, og dens begrundelse består i dens effektivitet til at fremme blomstrende. Moral er afhængig af, hvad der faktisk fremmer menneskelig blomstring og derfor kunne reformeres. En pragmatisk tilgang, der synes mere åben for muligheden for moralsk reform, ville imidlertid have brug for en mere robust redegørelse for normer, hvormed reformen måles.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.