Online Astrologie

Kariérní Astrologie: Bhrigu říká, že měsíc ve 3. Bhavě může udělat jednoho nešťastného. Rodák může utrpět ztrátu peněz pokutou nebo trestem ve věku 24 let. Narayan Bhattand Jeevannath Jha říká, že měsíc ve 3. Bhavě způsobuje, že člověk vydělává peníze pomocí vlastní síly nebo úsilí.
předpovědi z Měsíce ve 3. domě
lidé, kteří touží po předpovědi své budoucnosti, mají právo získat astrologické předpovědi z přítomnosti měsíce v horoskopu. Astrologické předpovědi založené na umístění Měsíce nabízejí dobrý vhled do toho, jak nativní jedinec rozvíjí svou budoucnost v životě a kariéře. Zejména měsíc ve 3. domě je hvězdný vliv na lepší poznání předpovědi založené na astrologii.

měsíc ve 3. domě je relevantní, protože řídí podobný rys svého vlivu na domorodce. Protože má hlubokou emocionální hloubku, rodák je ve svém jádru tichý křehký se ziskem větší nedostatečnosti směrem k vnitřní síle jednotlivce. Měsíc je nebeská měkká přítomnost a zároveň vážný přístup k životu vedle fantastické a nápadité směsi. Přineslo by to mnohem delší období života. Nativní mít měsíc ve 3. domě by nebylo mnohem silnější z jádra, ani by nesli chrabrost z obecných planetárních umístění.
tito jedinci nepřijímají unáhlené rozhodnutí a nikdy neriskují v životě, protože nejsou dostatečně silní k boji. Zatímco na druhé straně tito jedinci s Měsícem ve 3. domě se pravděpodobně narodili s neukojitelnou zvědavostí, aby se naučili různé věci, ze kterých mohou získat lepší učení se zvláštním zapojením předmětů historie a archeologie. Tito jedinci postrádají stabilitu mysli se snadnými recepcemi vlivu světa, pro které by se museli často měnit s okolím a nakonec zůstat neschopní stát s jednou věcí.
rodák s Měsícem ve 3. domě je dobrý komunikátor, i když vyjadřují svou nejemotivnější část slov, která občas není dobrá. Je to také jedna z okouzlujících a krásných částí, která vyvolává mnoho hlubokých vztahů. Toto umístění Měsíce ve 3. domě vedle umístění Marsu a Venuše v 9. a 11. domě přináší skutečně pozitivní dopady, zatímco zlomyslný vliv by dosud vrátil ztrátu bohatství do období zlomyslné planety 9. domu.
jednotlivci v umístění na Měsíc by museli sloužit ostatním lidem s mlékem a vodou, aby zlepšili postavení Měsíce, aby uctívali bohyni Durgu a krmili holčičky jídlem a sladkostmi. Dary věcí na Měsíc, jako je stříbro nebo rýže po narození dívky, s dary věcí, jako je pšenice a jaggery po narození chlapce, by pro rodáka záleželo nejvíce. Kromě toho musí jednotlivec dbát na to, aby nevyužíval bohatství své dcery, protože to je pro něj jistý zlomyslný a špatný vliv později.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.