Mini-reviewmolekulární hodnocení duktálního karcinomu prsu in Situ s Oncotype DX DCIS

u podskupiny pacientů s duktálním karcinomem in situ (DCIS) prsu se po operaci zachování prsu s adjuvantní radioterapií nebo bez adjuvantní radioterapie vyvine ipsilaterální invazivní karcinom prsu. Hodnocení rizik a predikce nežádoucích výsledků u jednotlivých pacientů na základě tradičních klinických a patologických parametrů jsou omezené. Skóre Oncotype DCIS je komerčně dostupný multigenový test, který byl nezávisle validován v prospektivní klinické studii a kohortě založené na populaci. Skóre pomáhá identifikovat podskupinu žen >50 let s unifokálním onemocněním, které nese <10% riziko jakékoli lokální recidivy po samotné operaci zachování prsu. V této populaci mohou jednotliví pacienti a lékaři zvážit vynechání adjuvantní radioterapie. V tomto článku, přezkoumáváme literaturu a shrnujeme důkazy týkající se úlohy skóre Oncotype DCIS při odhadu rizika ipsilaterální lokální recidivy a ipsilaterální invazivní recidivy rakoviny prsu. Jsou diskutovány dostupné údaje o klinické užitečnosti a nákladově efektivní analýze pro optimalizaci rozhodnutí o adjuvantní léčbě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.