Jak se vyhnout vyhoření ministerstva: Dávej na sebe pozor!

jako pastor pomáháte starat se o sbor. Ale kdo se o vás stará? Bohužel, úkol často stále padá na samotné pastory. Jak tedy můžete pomoci sobě a dalším vůdcům ve vašem sboru vyhnout se stresu a následnému vyhoření, které je často spojeno s vedoucími pozicemi církve?

buďte si vědomi.

podle Mayo Clinic je vyhoření “stav fyzického, emočního nebo duševního vyčerpání v kombinaci s pochybnostmi o vaší kompetenci a hodnotě vaší práce.”Tento jev není omezen na světské pozice. The New York Times ve skutečnosti uvádí, že duchovenstvo trpí mnoha stejnými onemocněními, které trápí vysoce stresované obchodní vůdce: obezitou, hypertenzí, depresí a dokonce zkrácenou délkou života. Kromě toho může vyhoření vést k selhání manželských vztahů a nerozvážnosti v otázkách morálky. Vytrvalým faktem je, že mnoho, pokud ne většina, pastoři mají nebo zažijí vyhoření v určitém okamžiku své služby. Ve skutečnosti, zatímco většina stále nachází uspokojení ve své práci, vůdci víry se potýkají s vyhořením do té míry, že až 70-80 procent alespoň uvažovalo o odchodu z ministerstva.

ale to by nemělo být překvapivé. Koneckonců, jste povinni důsledně klást potřeby druhých před vaše potřeby. Jedna studie o otázkách duševního zdraví mezi duchovenstvem uvedla: “sjednocený Metodistický duchovenstvo tráví v průměru 56.2 hodin týdně ve službě a 12 večerů měsíčně mimo domov na církevních povinnostech.”Zabýváte se situacemi, které vás emocionálně, fyzicky i psychicky vyčerpávají – nemluvě o duchovně.

a Vy, více než kdokoli jiný, víte, že duchovenstvo není nadlidské. Jako takový jste náchylní k důsledkům takového stresu. Tak, stejně jako pečovatelé musí postarat se o sebe, duchovní pečovatelé musí tak učinit stejně. Zde je několik klíčových kroků k prevenci vyhoření.

Buďte pilní ohledně odpočinku.

odpočinek je víc než jen osm hodin spánku za noc. I když to samo o sobě může být občas obtížné, pro mnoho pastorů je ještě obtížnější vzít si pravidelně naplánované dny volna, dodržovat týdenní sobotní den pro sebe nebo si vzít volno na dovolenou a dovolenou. Kvůli neustálé poptávce po vaší pozornosti, můžete si představit volno jako luxus, který si prostě nemůžete dovolit.

prostoje jsou však důležitým způsobem, jak podpořit své vlastní zdraví a pohodu. Pokud byste měli radit osobě v sekulárním zaměstnání, nikdy byste nenavrhli, aby pracoval bez omezení. Ve skutečnosti byste s největší pravděpodobností navrhli pravý opak-stanovit hranice. Totéž platí pro vás a pro všechny, kdo se podílejí na ministerstvech víry.

zvažte rotující povinnosti. Stejně jako se lékaři střídají v pohotovosti, možná vy a další ministr ve vašem kostele můžete střídat víkendy, abyste pokryli mimořádné události. Alespoň, najít někoho, kdo může pokrýt pro vás na svůj den volna.

Zablokujte důležitá data a časy. Váš manžel je důležitý. Vaše děti jsou důležité. Blokovat čas v kalendáři pro datum noci. Nezapomeňte naplánovat čas na klavírní recitál nebo míčovou hru vašeho dítěte. Zapněte telefon tichý. Zaznamenejte vhodnou zprávu pro takové příležitosti a nechte alternativní kontakt.

upřednostněte svůj čas. Naučte se rozlišovat mezi nouzovými situacemi, které je třeba řešit okamžitě, a situacemi, které lze řešit později. Buďte laskaví a soucitní, ale najděte způsoby, jak pomoci vašemu sboru pochopit, že i vy musíte mít osobní čas.

plán pravidelné dovolené. Neplánujte si během této doby svatbu ani jinou povinnost-bez ohledu na to, jak velký tlak na to můžete udělat. Prázdniny se nestávají náhodou. Pokud se chcete vyhnout vyhoření pastora, Naplánujte si dovolenou.

přiřaďte si sobotní den. Neděle pro vás samozřejmě nebudou klidné, takže si vyberte jiný den v týdnu, kdy nebudete provádět žádné typické úkoly související s prací. Informujte zaměstnance církve, že nemáte být povoláni, pokud se nejedná o nouzovou situaci. Trávit čas odpočinkem, likvidace a uctívání, abyste se omladili a připravili se na týden dopředu.

buďte připraveni delegovat.

pastoři se mnohokrát obávají, že pokud něco neudělají, neudělají to. Můžete mít pocit, jako byste museli být u každého nemocničního lůžka, každé návštěvy pohřebního ústavu, při každé promoci, při každé události. I když si rozhodně nechcete nechat ujít příležitost uspokojit potřeby někoho, kdo ubližuje, a rádi oslavujete radostné příležitosti života se svým sborem, nemůžete tyto úkoly splnit sami. Delegujte povinnosti nebo vytvářejte programy typu buddy, abyste se vyhnuli přehlížení lidí v nouzi. Najděte další, kteří vám mohou pomoci s návštěvou, psaním dopisů nebo jinými úkoly. Pamatujte, že lidé mají rádi péči a rádi by se dobrovolně přihlásili.

kromě toho je důležité, abyste si uvědomili, že každá odpovědnost není nutně vaší odpovědností. Plánujte podle toho. Například, pokud máte na starosti nedělní školní program ve vašem kostele, můžete mít pocit, že je vaší povinností pokrýt nepřítomného učitele. To může být únavné a ohromující, ale nemusí to tak být. Než dorazíte do takové situace, naplánujte, jak se s ní bude zacházet. Mohli by učitelé dostat odpovědnost za nalezení vlastních náhrad? Mohl byste vytvořit seznam lidí, kteří budou dobrovolně nahrazovat učitele v nouzových situacích? Ve většině případů existuje lepší alternativa, než vás požádat, abyste to všechno udělali. Vyžaduje to jen trochu předvídavosti a prostředky k tomu, abychom řekli ” ne.”

buďte aktivní.

musíte se postarat o sebe, o každý aspekt sebe sama. Pokud to neuděláte, nikdo jiný nemůže nebo nebude. Pokud počkáte, až stres z vaší pozice začne mít negativní dopad na vaši mysl, tělo nebo duši, nebudete pro svou rodinu nebo sbor k ničemu.

najít podporu. Najděte partnera zodpovědnosti, někoho, kdo se bude modlit za vás as vámi, někoho, s kým můžete sdílet. Naplánujte si pravidelné obědy nebo schůzky, abyste si navzájem ověřili, jak zvládáte stres a obtížné požadavky na práci.

zůstaňte zdraví. Jedním ze způsobů, jak vůdci investují do sebe, je starat se o své tělo. Vedoucí blogger, George Ambler píše: “pravidelné cvičení a zdravé stravování je nejlepší způsob, jak generovat energii potřebnou k udržení vedení. Výzkum ukázal, že být fit má významné výhody, včetně zvýšené kreativity, jasné myšlení, zvýšená důvěra a zlepšená emoční kontrola, vše nezbytné pro efektivní vedení.”Takže si udělejte čas na pravidelné prohlídky. Dodržujte plán zdravého stravování. Vytvořte rutinní cvičební program.

Udělejte si čas na duchovní krmení. Hledejte příležitosti sedět pod učením jiného duchovního poradce. Možná můžete navštívit jiný sjednocený Metodistický kostel během týdenní služby nebo se zúčastnit speciální služby v době, kdy váš kostel nemá schůzku. Nebo se můžete připojit online nebo najít zvukové zprávy, které si můžete poslechnout ve svém volném čase.

sdělte své potřeby. Nestyďte se sdílet své obavy a své potřeby s ostatními vůdci a sborem. Lidé často chtějí pomoci; prostě nevědí jak.

využijte akce pastor-ocenění. Někdy církve nebo jiné organizace pořádají speciální akce pro pastory a jejich manžele. Hledejte a využijte těchto typů nabídek a nebojte se požádat o rodinnou slevu na jiných akcích-i když nejsou inzerovány.

” jako vůdce je nejdůležitější investicí, kterou můžete udělat, “říká Ambler,” je investice do sebe. Jste nejcennější aktivum, které vlastníte.”Ministři potřebují ministrování. Učitelé se musí učit. Jáhni, starší a další církevní vůdci musí být obsluhováni, povzbuzováni a milováni stejně jako každý jiný člověk v církvi. Vedoucí víry jsou pro církev cenným zdrojem, takže to považujte za dobré správcovství. Dávej na sebe pozor.

— Tricia Brown je více než dvacet let spisovatelkou a redaktorkou na volné noze, psaní a editace duchů pro jednotlivce i pro zdraví, vzdělávání a náboženské organizace. Ráda čte, psaní a veřejné mluvení závazky, ve kterých učí a povzbuzuje ostatní ženy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.